Příručka dobré praxe ze škol kreativních a demokratických

Příručka dobré praxe ze škol kreativních a demokratických nabízí pohled na záměr a obsah projektu, představí Vám jeho průběh na všech pěti zapojených školách a seznamuje s vítěznými žákovskými pracemi.

Pokud jako jeden z cílů projektu chápeme pokus o demokratizaci prostředí v českých školách, pak se před nás staví otázka, jaké podmínky brání českým školám v tom, aby byly skutečně demokratické? Touto otázkou se zabývá krátká sociologická črta v závěru publikace, která vychází ze skupinového rozhovoru se zapojenými pedagogy.

   Příručka dobré praxe ze škol kreativních a demokratických

Pro čtení souborů označených logem pdf_icon.gif, 928B   je potřeba mít na počítači nainstalovaný PDF prohlížeč. Zdarma si jej můžete stáhnout kliknutím na jeden z těchto odkazů: Adobe Acrobat Reader nebo Foxit Reader.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB