Zajímavé publikace s tipy na aktivizační metody ve výuce, s tématikou výchovy k občanství a posilování občanských kompetencí

BOČEK, J. a kol.:
Kompas – manuál pro výchovu mládeže k lidským právům.
Argo: Praha, 2006

BUZAN, T.:
Mentální mapování.
Portál: Praha, 2007.

CANFIELD, J., SICCONE, F.:
Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře.
Portál: Praha, 1998.

ČINČERA, J., CAHA, M., KULICH, J.:
Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji.
Brontosaurus Praha 7: Praha, 1996.

DANIŠ, P.:
Na vlastních nohou - Jak si udělat vlastní projekt.
Tereza: Praha.

Ekohry do kapsy.
Tereza: Praha.

HERMOCHOVÁ, S.:
Hry pro dospělé.
Grada: Praha, 2004.

HERMOCHOVÁ, S.:
Skupinová dynamika ve školní třídě.
Kladno: AISIS, 2005.

HOPPE S., HOPPE, H., KRABE J.:
Sociálně psychologické hry pro dospívající.
Portál: Praha, 2001.

HOTOVÝ, F. a kol.:
Politeia - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana.
Praha: GEMINI o. s., 2008.

HOTOVÝ, F. a kol.:
Soubor aktivit pro žákovský parlament.
Praha: GEMINI o. s., 2009.

INSTRUKTOŘI BRNO:
Fond her.
Computer Press Brno, 2007.

HRKAL, J., HANUŠ, R.:
Zlatý fond her II.
Praha: Portál, 2002.

JANDA, J.:
Spřátelte se s výtvarnými projekty.
Tereza: Praha.

KASÍKOVÁ, H.:
Učíme se spolupráci spoluprácí.
Kladno: AISIS, 2005.

KRATOCHVÍL, J. (ed.):
Bohouš a Dáša za lidská práva.
Člověk v tísni, o.p.s.: Praha 2008.

KIRST W., DIEKMEYER, U.:
Trénink tvořivosti.
Portál: Praha, 1998.

KŘÍŽ, P.:
Kdo jsem, jaký jsem.
AISIS: Kladno, 2005.

LACINA, L., KOTRBA, T.:
Praktické využití aktivizačních metod ve výuce.
Barrister & Principal, 2007.

NÁDVORNÍK, N., Chára P.:
Bohouš a Dáša proti chudobě.
Člověk v tísni - společnost při Čt, o.p.s.: Praha 2006.

Naši sousedé.
Partners Czech, 2007.

POLECHOVÁ, P. a kol.:
Jak se dělá „škola pro všechny“.
Kladno: AISIS, 2005.

PORTMANNOVÁ, R.:
Hry pro tvořivé myšlení.
Praha: Portál, 2004.

Právo pro každý den.
Partners Czech: Praha 2006.

RUTOVÁ, N. a kol.:
Média tvořivě.
Aisis: Kladno, 2008.

ŘEŠÁTKOVÁ, Š.:
Ekoprovoz ve školách.
Tereza: Praha, 2010.

SADALLAM, G, HENRIGUEZ, M., HOLMBERG, M.:
Konflikt – koření života.
České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů a TEREZA - sdružení pro ekologickou výchovu; Partners Czech: Praha, 1996.

Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ.
Praha: Raabe, 2006.

SMITH, CH. A.:
Třída plná pohody. Praha:
Portál, 1994.

SOVOVÁ L., ŠEBEŠOVÁ, P.:
3 kroky k aktivnímu vyučování.
Tereza: Praha.

ŠIMANOVSKÝ, Z.:
Hry pro zvládání agresivity a neklidu.
Portál: Praha, 2008.

VALENTA, J.:
Manuál k tréninku řeči lidského těla.
Kladno: AISIS, 2004.

VALENTA, J.:
Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi.
AISIS: Kladno, 2006.

VALENTA, J.:
Učíme (se) komunikovat.
Kladno: AISIS, 2005.

Varianty (kol.).
Bohouš a Dáša: Klima v tísni.
Člověk v tísni, o.p.s.: Praha 2009.

Varianty (kol.).
Bohouš a Dáša na tržišti světa.
Člověk v tísni, o.p.s.: Praha 2009.

ZELINOVÁ, M.:
Hry pro rozvoj emocí a komunikace.
Praha: Portál, 2007.

Zlatý fond her.
Portál: Praha, 2008.

ZOUNKOVÁ, D.:
Zlatý fond her III.
Portál: Praha, 2007.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB