Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole

Manuál Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole Vám nabízí podrobný metodický popis všech fází projektu včetně pracovních listů. Díky realizaci projektu můžete obohatit výuku mnohých předmětů (výchova k občanství, český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova), motivovat děti k zájmu o svou obec a její okolí, iniciovat žákovský parlament, poskytnout žákům příležitost zažít týmovou spolupráci, pozitivně se prezentovat před veřejností aj.

Jednotlivé kroky manuálu lze libovolně upravovat dle možností konkrétní školy. K tomu Vám budou sloužit tipy a doporučení, které se v manuálu nacházejí. Pokud se chcete dozvědět o zkušenostech škol s realizací projektu, podívejte se do Příručky dobré praxe.

   KROK ZA KROKEM KE KREATIVNÍ A DEMOKRATICKÉ ŠKOLE

Pro čtení souborů označených logem pdf_icon.gif, 928B   je potřeba mít na počítači nainstalovaný PDF prohlížeč. Zdarma si jej můžete stáhnout kliknutím na jeden z těchto odkazů: Adobe Acrobat Reader nebo Foxit Reader.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB