Workshopy pro žáky

Na všech zapojených školách proběhly v průběhu roku workshopy pro třídní radní. Jejich cílem bylo ujasnit si další kroky projektu, vyzkoušet část připravované metodiky, vyřešit společně případné problémy aj.
Třídní radní tvořili podstatnou skupinu, která pomáhala s organizací projektových aktivit a podporovala ostatní žáky při jejich plnění. Po skončení projektu se někteří z nich stali základem pro nově vzniklé žákovské parlamenty.

Více informací o zapojení žáků do projektu naleznete zde.

Pro spuštění prezentace klikněte na obrázek

Workshop Domažlice

Workshop Staňkov

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB