Úvodní semináře pro pedagogy

Koncem srpna 2010 se konaly dvoudenní semináře pro pedagogy v Mlázovech u Klatov. Zde došlo k představení celého projektu Kreativní demokratická škola a jeho jednotlivých fází a k praktickému vyzkoušení navržených metodik projektu. Učitelé měli možnost přispět svými komentáři k obměně a vylepšení pilotního manuálu, podle kterého pak budou realizovány aktivity v zapojených třídách. Program seminářů byl dále zaměřen na možnosti začlenění průřezového tématu Výchova demokratického občana do běžné výuky, zakládání a efektivní provozování žákovského parlamentu, představení vhodných výukových technik a publikací ve vztahu k realizaci projektu a jiná témata.

Více informací o zapojení pedagogů do projektu naleznete zde.

Pro spuštění prezentace klikněte na obrázek

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB