Přesah projektu do života škol

Projekt Kreativní demokratická škola neprobíhal v historickém vzduchoprázdnu. Bouřlivé změny, jimiž prochází české školství a které jsou odrazem stavu demokratických hodnot (respektive jejich deficitu ve prospěch hodnoty zisku a trhu), se v plné míře projevovalo také v životě škol zapojených do našeho projektu.

Ohlédnutí za tím, jak se ve školách projevovala celospolečenské situace, je předmětem tohoto textu. Snažíme se v něm poukázat na převratné, mezní situace, do nichž se v současnosti dostávají zcela běžně společenství učitelů a dětí na českých školách. Demokratické hodnoty a ochota se občansky angažovat jsou náhle základní potřebou pro záchranu jejich prosté existence.

V létě roku 2010 došlo k odvolání ředitelky v jedné z našich zapojených škol. Důvodem byla obvinění ze strany učitelů a rodičů dětí, která vytýkala vedení školy šikanózní praktiky. Odvolaná ředitelka se obrátila na soud s občanskoprávní žalobou. Po celou dobu průběhu projektu tak v zapojené škole probíhal spor mezi příznivci a odpůrci bývalého vedení. Byl to spor o demokratické klima jak mezi učiteli tak mezi dětmi. Na zcela obecné úrovni však šlo také o spor o možnost odvolání ředitele základní školy v rámci současného zákonného nastavení jeho funkce (ze zákona totiž vyplývá, že ředitel školy je až na krajní důvody v podstatě neodvolatelný, jeho odvolání je obtížnější než případný „impeachment“ prezidenta).
(více viz.
http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/stankovsti-radni-odvolali-reditelku-skoly-kvuli-si.html)

Na podzim roku 2010 začalo vedení Plzeňského kraje vysílat signály o tom, že je třeba redukovat síť středních škol v regionu. Mezi prvními školami, které měly být předmětem tzv. slučování bylo i gymnázium zapojené v našem projektu. Vedení školy a rodičovské veřejnost se však rozhodli případnému krajskému plánu společně vzdorovat a zahájili petiční akci na podporu zachování své školy. Akci podpořilo i vedení obce, ve které se gymnázium nachází a rozhodlo se finančně překlenout období nižších příjmů, způsobených demografickým poklesem. Vedení kraje občanskou iniciativu respektovalo a samostatná správa gymnázia zůstala zachována
(více viz.
http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/pomoc-gymnaziu-odhlasovana20110201.html).

Třetím příkladem angažovanosti pedagogů je aktivita další z naších škol. Na podzim roku 2011 se začalo veřejně více diskutovat rozhodnutí MŠMT o změně financování škol na základě tzv. optimálního naplnění tříd. Počet, který ministerstvo označilo za optimální, by ve skutečnosti zlikvidoval únosný systém financování většiny venkovských škol s druhým stupněm. Už v současné podobě se na spolufinancování škol často podílejí obce, uplatnění nového ministerského předpisu by však podíl obcí zvýšilo na neúnosnou výši a dříve nebo poději tak způsobilo faktické zavírání škol. Malá venkovská škola ve Velharticích se rozhodla, že v dané situaci již není možné dále couvat a spustila spolu s vedením obce akci, které se dostalo celorepublikové odezvy. O principech financování a rozvoje regionálního školství se na základě podnětu tzv. Velhartické výzvy snaží v současnosti diskutovat s ministerstvem řada dalších subjektů.
(více viz.
http://www.denik.cz/ekonomika/male-skoly-se-boji-likvidace20111125-1a60.html,
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/159124-reforma-financovani-regionalniho-skolstvi-je-pro-skoly-hrozbou/,
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/157675-ministerstvo-zmenou-financovani-skol-se-usetri-stovky-milionu/)

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB