„Občané bez občanek aneb demokracie ve škole“
Závěrečná konference projektu

První listopadový čtvrtek 2011 se Západočeské muzeum v Plzni proměnilo na dějiště závěrečné konference projektu Kreativní demokratická škola, která nesla název „Občané bez občanek aneb demokracie ve škole“. Pozváni byli nejen zájemci z řad veřejnosti, ale také pedagogové a žáci zapojeni do projektu.

Dopolední program byl rozdělen na část pro dospělé a pro děti. Zatímco žáci na urbanistické vycházce s architektem odhalovali slabiny a možnosti nevyužitých prostranství v centru Plzně (více viz http://www.skodaplzne.cz/index.php?A=akc_archiv), dospělí se účastnili odborného programu v konferenčním sálu muzea. Ten byl složen z odborných příspěvků a dále z diskuse všech přítomných. Naše pozvání přijal Ondřej Liška, bývalý ministr školství; Petr Čáp, ředitel Centra občanského vzdělávání a Pavel Kopta, ředitel Masarykovy ZŠ Kdyně. Všichni zmínění odborníci pojednali o výchově k občanství a demokracii v českém školství z různých perspektiv, které jsou dány jejich profesním zaměřením.

Pan Ondřej Liška trefně přirovnal časté chování naší populace k hejnu rybek, které jednotně plují širým mořem. Stačí, aby jen drobná část těchto malých tvorů změnila směr své plavby a ovlivní tím celý zbytek obřího hejna. Konference se nesla v duchu naděje, že pokud se najde dostatek takových „rybek“, čili aktivních občanů, kteří nejsou lhostejní k dění kolem, mohou se současné neutěšené poměry v českém školství změnit a obrátit k lepšímu. Jako naděje na obohacení občanské společnosti se v druhé části programu ukázali žáci zapojení do projektu. Jejich úkolem bylo odprezentovat vítězné třídní projekty, které vznikly v uplynulém školním roce. Jejich nápady, propracovaná řešení problémů obcí a suverénní pohled na odstranění potíží nadchly celé publikum.

Žáci využili videí, powerpointových prezentací, hraných scének, plakátů a dalších prostředků, pomocí kterých publiku zprostředkovali své projektové záměry. Všeobecné nadšení vzbudilo bezchybné představení žáků z 6.D z domažlické školy, jejichž projektovým cílem bylo zasadit se o čistší řeku protékající městem. Po úvodní prezentaci a fotografické i video reportáži z vlastnoručního čištění řeky sehráli žáci scénku a nakonec za doprovodu paní učitelky jedním hlasem zapěli původní píseň o řece Zubřině. Reportáž z čištění řeky je k vidění zde http://www.youtube.com/watch?v=-jnsWawZKg0.

I ostatní prezentace byly velmi podařené a směřovaly vesměs k velmi potřebným změnám ve veřejném prostoru. Kvalita jednotlivých příspěvků tak ztížila práci odborné poroty, která měla za úkol vybrat nejlepší žákovský projekt. Nezávislou komisi tvořili Roman Černík, vysokoškolský pedagog; Jiří Křemenák, starosta obce Nečtiny a paní Alena Kaĺavská, ředitelka ZŠ Konstantinovy Lázně. Po detailním zvážení se jednomyslně shodli a jako vítěze vybrali projekt velhartických žáků s názvem Rybník Bušek a jeho okolí. Žákům této školy se podařilo vymyslet velmi efektivní a prostý způsob, jak zvelebit zanedbanou část rybníku sloužící jako koupaliště. Do svého plánu zasvětili drobné podnikatele z obce, kteří přislíbili účast jako sponzoři. Díky tomu může zdarma vzniknout nová dřevěná převlékárna či pláž z oblázků. Většinu práce by pak zvládli sami žáci se svými rodiči a dalšími ochotníky z obce.

Závěr konference se nesl ve velmi příjemné atmosféře, kterou podtrhla přítomnost téměř stovky dětí. Jejich nadšení a odhodlání zrealizovat své návrhy bylo téměř nakažlivé. Doufáme, že se dětem podaří prosadit své ideje a získají tak od obcí podporu pro své projekty.

Fotografie z konference můžete shlédnout zde.

Pozvánku a program konference lze stáhnout zde.

Pracovní list k urbanistické vycházce je ke stažení zde.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB