Občanské dny

Na každé ze zapojených škol proběhl na závěr školního roku tzv. Občanský den, který měl formát dne otevřených dveří. Škola pozvala do svých prostor širokou veřejnost i zastupitele obce, aby se společně podívali na výsledek celoroční práce žáků. Každá třída měla za úkol co nejlépe odprezentovat návrh na řešení komunity, kterým se v uplynulých měsících zabývala a zaujmout pozornost co největšího počtu zúčastněných osob. Na závěr se totiž uskutečnily volby, při kterých byl vybrán nejlepší projekt za školu. Ten postoupil do Krajského kola, které se odehrálo na podzim 2011 v rámci závěrečné konference k projektu.

Co škola, to jiné pojetí Občanského dne. Hodně záleželo na počtu zapojených tříd, invenci pedagogů i dětí, zvyklostech dané školy. Ukázku, jak probíhal Občanský den pod taktovkou největší zapojené školy, si můžete přečíst v následující reportáži.

Reportáž z Občanského dne v Domažlicích

Dne 7. června 2011 se zástupci Centra pro komunitní práci – západní Čechy zúčastnili Občanského dne, organizovaného základní školou Komenského 17 v Domažlicích.

Dvanáct zapojených tříd a jejich učitelů a učitelek se na úterní dopoledne přesunulo do Městského kulturního střediska na domažlickém Náměstí Míru, aby zde vytvořili veselou atmosféru lidové slavnosti s muzikou a stánky. Každá třída měla svůj vlastní stánek, ve kterém službu konající žáci vysvětlovali návštěvníkům smysl a návrh na realizaci svého projektu. Projekt byl výsledkem celoroční práce – děti ho v jednotlivých třídách pečlivě vybíraly a hledaly za pomoci pedagogů co nejvíce informací a nápadů, které by jim pomohly vytvořit reálný návrh zlepšení nějakého veřejného místa ve škole či ve městě.

Propagace třídních projektů na jednotlivých stáncích byla velmi rozmanitá. Od ochutnávací akce s donutkami až po obdarovávání návštěvníků uměleckými předměty s tematikou říčního dna. Samozřejmostí byly vlastnoručně vyrobené plakáty a hlučná muzika. Kulturní středisko vřelo a škola o sobě nechala vědět.

Celá akce byla zahájena za účasti pana zástupce ředitele Stanislava Tauera a mojí maličkosti. Hloubavějším zájemcům o navrhované realizace byl určen prostor v menším sále, kde probíhaly paralelní prezentace jednotlivých třídních projektů. Děti vystupovaly v nejrůznějších prezentačních žánrech – promítala se reportážní videa se záznamy míst, která děti chtějí vylepšit, viděli jsme perfektní powerpointové prezentace s technickými výkresy navrhovaných řešení (například šatních skříněk). Výkony některých moderátorek by snesly srovnání s Českou televizí.

Mimořádné bylo vystoupení třídy 5.D, která zdramatizovala s paní učitelkou Evou Tomanovou původní bajku o řece Zubřině, jejích zvířecích obyvatelích a různých lidech – těch, kteří Zubřině ubližují a těch, kteří ji chrání. Hodný dědeček nakonec uličníkovi naplácal a navždy ho odradil od toho, aby do řeky zahazoval svůj odpad. Pro místní diváky muselo působit velice komicky, že představitelem „vandala“, chlapečka, který vyhazuje odpad do řeky, byl syn pana starosty. Zubřina byla projektem s výrazným enviromentálním akcentem, který byl v představení téměř „hlubině“ zpracován. Děti navíc projekt už částečně samy realizovaly a jednoho jarního dne prostě Zubřinu v gumácích a rukavicích vlastnoručně vyčistily.

Dalšími nápady, které jsme během návštěvy občanského dne v Domažlicích zaznamenali, byly tyto: Oprava historických dveří ve škole, hřiště na nevyužívaném pozemku za školou, hřiště pro psy, sbírka na hračky pro děti v nemocnici, opakovaně šatnové skříňky a také rekonstrukce bývalých garáží na „Kozinovo centrum zábavy“.

V průběhu akce se na pozvání školy dostavil také pan místostarosta, aby děti pozdravil a vyslechl si, jaké starosti o veřejný prostor vlastně děti mají. Dle jeho slov byl překvapen rozsáhlostí a propracovaností celé akce, potažmo našeho projektu.

Kdo si vše prohlédl a vyslechl, mohl se při odchodu zúčastnit volby o nejlepšího návrhu. Také jsem při odchodu hlasovala, ale můj favorit – Zubřina, bohužel neuspěl. Zvítězil jiný, jistě perspektivní projekt – Kozinovo centrum zábavy.

(10.června 2011, Ida Kaiserová)

Ukázku fotografií z Občanských dní naleznete zde.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB