Projektový den Vizionáři

Jedním z nejdůležitějších bodů projektu bylo pojmenování problémů obce či školy, které žáky trápí a které by stálo za to vyřešit. Identifikace problémů proběhla v rámci simulační hry Vizionáři, která dala název celému projektovému dni.

Žáci s pomocí pracovních listů krok po kroku postupovali k vytyčenému cíli – domluvit se na jednom problému, jež se stane předmětem další několikaměsíční práce. Po projektovém dni totiž následovala příprava kampaně, v rámci které žáci jednak navrhovali řešení vybraného problému, jednak ho propagovali mezi širokou veřejnost a získávali si tak příznivce pro uskutečnění navržených postupů.

Najít ve svém okolí kupu problémů jistě není žádná námaha. Žáci však byli vedeni k tomu, aby si vybrali problém aktuální, který se dotýká přímo jich samotných a jehož řešení není nereálné. V tu chvíli se okruh problémů snížil a stačilo už jen debatou a hlasováním dospět k jednomu palčivému problému, který se stal námětem další třídní práce. Některé třídy měly jasno hned, jinde probíhaly tak bouřlivé diskuse, že musela být hra přerušena a dokončena až jiný den při hodině občanské výchovy. Jak je vidět, žáci se svého úkolu zhostili poctivě a nehodlali jej jen tak odbít.

Moderátory projektových dní byli třídní radní, kteří spolu s učiteli prováděli své spolužáky skrze jednotlivé úkoly. Společně vyzkoušeli SWOT analýzu, popsali vybrané problémy, seznámili se s pravidly kampaně a nastínili úkoly do další etapy projektu.

Fotografie z projektových dní jsou k dispozici zde.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB