Adaptační kurzy pro třídní radní

Adaptační kurzy proběhly na podzim 2010 na zámku v Nečtinech. Kurzů se celkem zúčastnilo 70 žáků a žákyň z pěti partnerských škol. Ti byli řádně zvoleni svými spolužáky a dosazeni do role třídních radních. V průběhu projektu pak vystupovali jako mluvčí své třídy, vypomáhali učitelům s koordinací hry, shromažďovali zpětnou vazbu od žáků ke hře, sbírali jejich náměty k úpravě aktivit, iniciovali řešení případných problémů atd. Je zřejmé, že cílem kurzů nebylo jen seznámení jednotlivých třídních radních a vzájemná výměna zkušeností, ale hlavně rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Jednotlivé bloky programu byly zaměřeny na rozvoj komunikačních dovedností, uvědomění si hodnoty spolupráce, respektování názorů ostatních, posilování občanského sebeuvědomění aj. Významnou událostí bylo pilotní ozkoušení dvou nově vytvořených her, na jejichž přípravě se podíleli metodici projektu.

První hra nese název Magistrát. Jde o simulační hru, při níž jsou účastníci vtaženi přímo do rozhodovacího procesu. Jednotlivé skupiny dětí představují politické strany, televizní společnost, občanské sdružení, úředníky na magistrátu či zástupce obchodního řetězce. Střetem zájmu všech skupin je stará cihelna, jejíž využití si každý z nich představuje trochu jinak. Prostřednictvím nákupu lze získávat ary zmíněného pozemku. Pokud dojde k neetickým machinacím, ztrácí účastník čest, která je mu zpočátku hry přidělena stejně jako určitý finanční obnos. Hra má 4 fáze, z nichž každá simuluje jeden rok volebního období. Na závěr rozhoduje o osudu cihelny nově zvolená politická strana. Hra sklidila velký úspěch účastníků, zároveň poskytla cenné informace metodikům hry k její adaptaci.

Vrcholným bodem kurzu pak bylo ozkoušení hry Vizionáři. Jednotlivé týmy dostaly za úkol zaměřit se na jeden z problémů týkajících se okolí zámeckého areálu. Tento problém byl podroben analýze, po které následovalo vypracování návrhu jeho řešení. Dalším krokem byl nákup materiálu a služeb v zinscenovaném obchodě. Poté už vybaveným týmům nic nebránilo v přípravě prezentace, která měla posloužit jako představení svého projektu ostatním družstvům a porotě. Na večer se všichni účastníci kurzu oblékli do společenského oděvu a přenesli se do světa televizních reality show. Každé družstvo představilo svůj miniprojekt prostřednictvím videí, fotografií, scének aj. Porota hodnotila nejen originalitu při řešení problému, ale také jeho reálnost a celkovou úroveň prezentace. Společným hlasováním všech diváků byl pak vybrán vítězný projekt.

Po třech společně strávených dnech si účastníci odnášeli mnoho nových zážitků a doufejme i nadšení do dalších aktivit projektu. Realizátorům poskytla účast na kurzu neocenitelné informace a inspiraci pro vhodnou modifikaci plánovaných výstupů projektu.

Fotografie z kurzů můžete prohlédnout zde.

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB